You are not logged in. (Login)
Skip Main MenuSkip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
  • Guest User

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM HỌC LIỆU ĐẠI HỌC HUẾ

Đại học Huế là trường đại học đầu tiên được thành lập tại miền Trung (năm 1957). Hiện nay, Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ và Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế.

Trung tâm học liệu được xây dựng với mục đích cung cấp các tài liệu dạy và học hiện đại cho cán bộ giảng dạy và sinh viên Đại học Huế và các chương trình đào tạo trực tuyến. Đây cũng là đầu mối tiếp cận và trao đổi các chương trình giáo dục, thông tin với các đại học khác trong và ngoài nước.

Trung tâm học liệu được trang bị các máy tính hiện đại và tiện lợi, có các khu học tập cùng cơ sở vật chất để tiến hành các hội nghị, hội thảo và đào tạo. 50 cán bộ, nhân viên của Trung tâm Học liệu luôn sẵn sàng hỗ trợ cán bộ giảng dạy và sinh viên Đại học Huế tiếp cận thông tin. Hoạt động của Trung Tâm luôn đi sát với mục tiêu và chiến lược của Đại học Huế. Trung tâm có nhiệm vụ đóng góp vào sự phát triển của Đại học Huế.

Course categories


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 Today Tuesday, 20 November 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30